R.R.DENKTAŞ Anıt Mezarı & Müzesi

Periyot
2018
İnşaat Alanı
1000 - 10000
Durum
Tamamlandı
İŞVERENBAŞLANGIÇBİTİŞİNŞAAT ALANIYERDURUM
KKTC20162020125.000 m2KKTCTamamlandı

Galeri

PROJE DETAYLARI

Rauf Raif Denktaş anıt mezarı ve müzesi için 2012 yılında açılan ve sonuçlanan uluslararası proje yarışması sonucunda 1. ödülü kazanan tasarımcılar ile anlaşma sağlanamamıştır. Bu noktada 1. ödül sahibi müelliflerin önerisi üzerine KKTC yönetimi ve Denktaş ailesi yarışmada 2. olan tasarımımızın uygulanması için bizimle ilişkiye geçmiştir.

Yarışma projesinin yapılan değerlendirme toplantılarında belirlenen ilke ve beklentiler doğrultusunda revize edilmesiyle oluşturulan tasarımın uygun bulunmasıyla birlikte de uygulama projesi çalışmalarına başlanılmış ve ocak 2016’da tamamlanmıştır. Tasarımın içerdiği özellikler aşağıda üç temel başlık altında açıklanmaya çalışılmıştır.

Genel Planlama İlkeleri

Alan ardışık 4 tematik bölgeden oluşmaktadır. Bunlar; Mukavemet Anıtı ve çevresi / Yazıt duvarları ve sergi olanaklı Tarih Parkı / Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı ve çevresi / Rauf Raif Denktaş Müzesi’dir. Bu bölgeler yaya hareketi çerçevesinde sıkıca bağlıdır, mekansal ve anlamsal olarak bir bütünlük oluşturmaktadır. 4 bölgeden oluşan bu kesim minimum müdahale ile parkın diğer kesimine bağlanmaktadır. Araç hareketi desteği ise, ana yaklaşım duruş izi, oto – otobüs parkı, vip yaklaşımı ve müze servis yaklaşımından oluşmaktadır. Düzenlemede sert zemin en az düzeyde tutulmuştur. Alan genelinde mevcut ağaçların korunmasına ve öneri bitkilendirmenin yerel türlerden yapılmasına özen gösterilmiştir. Düzenleme alanında öngörülen aydınlatma tasarımı da alanın anlamsal ve mekansal özelliklerini öne çıkaracak biçimde ele alınmıştır.

Rauf Raif DENTAŞ Anıt Mezarı ve Çevresi

Anıt Mezar ve çevresi kurucu cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın doğa ve yurt sevgisi ile yoğrulmuş alçakgönüllü kişiliğini yansıtan anlamsal ve mekansal bir bütünlüktür. Kurucu cumhurbaşkanı onu kutsayacak biçimde gökyüzüne doğru yükselen ada topografyasının bir parçası olarak uğrunda mücadele verdiği yurt toprağında yatmaktadır. Canlılık katmanı yeşil örtü bir yandan topraktan gökyüzüne doğru yükselirken diğer yandan da örtüde bırakılan boşluktan başlayarak anıt mezar duvarı boyunca yeşil bir şelale olarak tören alanına erişmektedir. Böylelikle ana yaklaşım alanından başlayarak algıya sunulan ana tema’nın tören alanı içinde ve tören esnasında devamlılığı sağlanmış olmaktadır.

Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı bir anlamda da yurttaşların altında buluştuğu bir mekan, bir çatıdır. Kabir bölümünün tören alanına bakan yönündeki yeşil duvar, sunak taşı, kuşların su içebileceği kuşlar sunağı, ziyaretçileri yağmurdan koruyacak revak ve ana örtü tasarlanan mekanı tanımlayan temel unsurlardır. Elde edilmeye çalışılan, kendiliğindenlik içeren, dayatmacı olmayan, anlamsallık içeren insani bir mekansal kimliktir. Ana örtünün diğer özelliği de kurucu cumhurbaşkanının kabri üzerinde bir ışık kapısı’na dönüşmesidir. Işık kapısı; gündüz iç mekana anlamsal niteliği yüksek bir ışıklandırma sağlarken, gece ışığın gökyüzüne doğru ağmasıyla farklı bir anlamsal algı oluşturacaktır.

Rauf Raif DENKTAŞ Müzesi

Rauf Raif Denktaş Müzesi kurguda genel düzenlemenin topografya içinde erimiş bir unsuru olarak tören alanı ile birlikte veya bağımsız kullanılacak biçimde ele alınmıştır. Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı ve tören alanı “revak” ile mekansal olarak müze avlusuna bağlanmaktadır. Müze ana giriş holü, kafeterya, kütüphane gibi mekanlar küçük bir amfi tiyatro ile zenginleştirilmiş avluya yönelik olarak konumlandırılmışlardır. Sergileme alanları müzecilik açısından daha uygun olacak biçimde yapay olarak aydınlatılacaktır. Bu bölümde kurucu cumhurbaşkanının teknesi, özel eşyaları ve tematik unsurlar yer alacaktır, ayrıca Rauf Raif Denktaş’ın kitapları içinde özel bir bölüm öngörülmüştür. Sergileme bölümü ilerde doğacak yeni ihtiyaçlara uyum sağlayacak biçimde esnek bölücü unsurlar ile planlanmıştır. Müzenin servis beslemeleri için de bir servis avlusu oluşturulmuştur.

T