T.E.B. SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİSLERİ

Periyot
1999 - 1985
İnşaat Alanı
1000 - 10000
Durum
Yarışma Projesi

Künye

İŞVERENBAŞLANGIÇBİTİŞİNŞAAT ALANIYERDURUM
Türkiye Eczacılar Birliği199719977.100 m²AnkaraYarışma Projesi 2.ÖDÜL

Galeri

PROJE DETAYLARI

Türk Eczacıları Birliği üyelerinin kendi aralarındaki bağ­ları güçlendirmek ve Türk Eczacıları Blrliği’nin bir mes­lek örgütü olarak Türk toplumundaki yerini vurgulamak 11amacıyla; yarışmaya konu olan alan tümüyle bir İLETİŞİM ORTAMI olarak kabul edilmiştir. Bu noktadan hareketle arsayı maksimum düzeyde, alabildiğine verimli kullan­mak hedeflenmiştir. Bu amaçla; kapalı alanlar ile açık alanların iç içe geçmelerine ve bütünleştirilmelerine çalı­şılmıştır. Yapı alabildiğince kuzeye çekilerek önde GÜ­NEY BAHÇESİ oluşturulmuştur. Güney yönü, havuz ve bahçe kullanımları açısından iyi bir yön olmasının yanın­da, aynca arsanın ufki görünüme açılan tek yönüdür. Ta­sarımda 1. Kat seviyesinde büyük bir teras oluşturulup bahçe kotuyla bütünleştirilmiştir. Böylece bahçe kullanı­mı alan olarak fazlalaştırılmıştır. Söz konusu teras, Anka­ra İmar Yönetmeliği çerçevesinde izin alındığı takdirde KIŞ BAHÇESİ olarak kullanılabilecektir. Yapı üç yönde kendi cephe yüzeyleri ile çevrili ve güney bahçesine açı­lan bir AVLU tanımlamaktadır. Böylelikle mevcut benzin­ci otopark girişi ile çevre yol ve konutlardan yalıtılmış bahçeye yönelik bir açık yemek olanağı sağlamaktadır. Komplekse tek bir ana girişten girilmekte ve dağılım sağlanabilmektedir. Giriş holü, şartnamede istenildiği gibi, Konferans Salonu fuayesi ile birleşebilecek şekilde tasarlanmıştır. 300 kişilik konferans salonuna düzayak ulaşılmaktadır. Yapının 1. Katı, oluşturulan teras vasıta­sıyla zemin kat özelliklerine kavuşturulmuş ve bahçe ile bütünleşmiştir. Konuk odalarının tümü oluşturulan Gü­ney Bahçesi’ne yönlendirilmiştir. Yapıya araçla direk yak­laşım, protokol ve servis giriş imkanları ve bunlara bağlı otopark yerleri zeminde çözülmekle birlikte esas kapasi­te bodrum katta (60 araç) öngörülmüştür. Sonuç olarak; açık alan kullanımının maksimize edildiği, birlik üyeleri­ni bir çatı altında toplayabilecek bir Merkez imajı olan bir çözüme gidildiği düşünülmektedir.