Kategori


Kültürel

ANKARA KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ

ANKARA KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ

Künye İŞVEREN BAŞLANGIÇ BİTİŞ İNŞAAT ALANI YER DURUM T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 1995 1995 110.000 m² Ankara Yarışma 2.ÖDÜL Galeri PROJE DETAYLARI Bir Kültürel çevreden beklenilen toplayıcılık, çekicilik, insanlık gibi özellikleri sağlamak amacıyla yaklaşık 110.000 m² büyüklüğündeki ihtiyaç programının “çokluk” kavramı ışığında mekansal unsurlara ayrıştırılması ve mevcut A.K.M. yapısı ile mekansal olarak bütünleşmenin sağlanması...
T.E.B. SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİSLERİ

T.E.B. SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİSLERİ

Künye İŞVEREN BAŞLANGIÇ BİTİŞ İNŞAAT ALANI YER DURUM Türkiye Eczacılar Birliği 1997 1997 7.100 m² Ankara Yarışma Projesi 2.ÖDÜL Galeri PROJE DETAYLARI Türk Eczacıları Birliği üyelerinin kendi aralarındaki bağ­ları güçlendirmek ve Türk Eczacıları Blrliği’nin bir mes­lek örgütü olarak Türk toplumundaki yerini vurgulamak 11amacıyla; yarışmaya konu olan alan tümüyle bir İLETİŞİM ORTAMI olarak kabul edilmiştir. Bu..
Bursa Kültür PARK

Bursa Kültür PARK

Künye İŞVEREN BAŞLANGIÇ BİTİŞ İNŞAAT ALANI YER DURUM Bursa BELEDİYESİ 2001 2001 400.000 m² Bursa Yarışma Projesi 3.ÖDÜL Galeri PROJE DETAYLARI Kültürpark’ın Bursa kent bütünü içindeki anlamı, konumu ve çevresi ile ilişkileri değerlendirildiğinde, Kültürpark’ı merkezi kentsel bir odak alan kabul ederek yeşil dokuyu büyütmek ve mevcut yeşil dokusu ile Kültürpark alanını özüne uygun, kimlikli, çağdaş..

Söğüt Ertuğrul Gazi Kültür Merkezi

Künye İŞVEREN BAŞLANGIÇ BİTİŞ İNŞAAT ALANI YER DURUM Kültür Bakanlığı 1993 1993 7.000 m² Bilecik Yarışma Projesi 2.ÖDÜL Galeri PROJE DETAYLARI Türk Mimari Kimliği’nde var olan sürprizli, ölçekli mekanları elde eden, kasaba ölçeği ve kırsal karakterle bütünleşen bir yapılanma.