KONAK Municipality

131 konak belediye binasi 04 1
Period
2015
Scale
10000 - 100000
Status
Competition Project
CLIENTSTARTFINISHAREALOCATIONSTATUS
KONAK Belediyesi2015201523.300 m²İzmir / KonakYarışma Projesi Mansiyon

Gallery

DETAILS

İzmir konak belediyesi hizmet binası alanı ve yakin çevresinin temel sorunu; mekansal kimlik ve dolaşım kurgusuna ilişkin dağınıklık ve tanımsızlıktır. düzenleme alanında önerilen doluluklar ve boşluklar mekansal örgüyü oluşturacak ve çevreye mekansal kimlik kazandıracaktır.  böylelikle alan donanımlı bir kent parçası olma özelliğine sahip olacaktır.

Kentsel düzenlemenin etkin olabilmesi için yeterli ulaşım ağlarının kurulduğu, kent merkezinin çekim noktası haline geldiği bir çözüme gitmek kaçınılmazdır. böyle bir yaklaşım hedeflendiğinde konak’in buluşma ve aktivite organizasyonlarına olanak sağlayacak olanaklara sahip olması gerekmektedir. yeni konak belediyesi ve çevresi için “melez deresi” bu anlamda bir fırsattır. su boyu yaşantısının zengin bir biçimde yaşanabildiği merkezi bir kent mekanı yaratmak, kentsel tasarımımızın temel düşüncesidir.

Melez deresi, melez deresi etrafında yoğun ağaçlandırma, sert zemin kurgusu ve sosyal donatılarla zenginleştirilmiş bir yeşil omurga ve bu alanın kent merkezine açılan “yüzü”, “kapısı” olarak tasarlanmış olan izmir konak belediyesi hizmet binası kurgunun iki temel unsurudur.

Yenileme alanındaki mevcut yapılaşmada, tasarımı yönlendirecek nitelikli yapı yok gibidir. bu sebeple yapı adaları korunmak kaydıyla çağdaş tasarım yaklaşımı içinde çevre yapılaşma tekrar ele alınmıştır. kütleler, karma kullanımlara (konut+ticaret) uygun, içlerinde peyzaj unsurlarını da barındıracak biçimde tasarlanmıştır.