Category


Administrative

NOTERIAN UNION CENTRAL BUILDING

NOTERIAN UNION CENTRAL BUILDING

CLIENT START FINISH AREA LOCATION STATUS TNB 2006 2007 20.000 m2 ANKARA Tamamlandı Gallery DETAILS Geleneksel avlulu plan kurgusunun güncel bir yorumu olarak “kültürel değerlere”, içinde barındırdığı orta bahçe, kış bahçesi ve açıldığı yakın çevredeki ağaçlık alan yoluyla “doğal değerlere” duyarlı bir tasarım yaklaşımı.
Disaster Coordination Center

Disaster Coordination Center

CLIENT START FINISH AREA LOCATION STATUS Kointaş 2015 2017 10.500 m² Bursa Tamamlandı Gallery DETAILS       Bursa Büyükşehir Belediyesinin alan tahsisi ile İHH vakfının maddi olanakları ve toplanan bağışlarla inşa edilmiş olan yapı, Alaşar Köyü yolu üzerinde Bursa Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali yakınındadır. Çevre yolu ve kent içi ulaşım ağı ile sıkı ilişkili..
ALTINAY ROBOTİK

ALTINAY ROBOTİK

CLIENT START FINISH AREA LOCATION STATUS Altınay Robotik 2004 2005 7.000 m2 TSB / İSTANBUL Tamamlandı Gallery DETAILS Yüksek teknolojik özellikler içeren bir üretim yapısının “doğal değerler” ile bütünleşecek biçimde tasarımı, üretim ve çalışma bölümlerini bağlıyan orta holün “iç bahçe” kimliğinde, üretim bölümünün üstünün ise “çatı bahçesi” niteliğinde tasarlanması.  
KALE AEROSPACE

KALE AEROSPACE

CLIENT START FINISH AREA LOCATION STATUS Kale Grubu 2006 2007 19.000 m2 TSB / İSTANBUL Tamamlandı Gallery DETAILS Büyük yapısal alana yayılan bir sanayi tesisinin insani hedefler doğrultusunda tasarlanması, yönetim ve üretim alanlarında iç bahçeler oluşturulması yoluyla ziyaretçiler ve çalışan personelin “doğal değerler” ile buluşturulması.  

KALE – PRATT & WHITNEY

INFO CLIENT START FINISH AREA LOCATION STATUS Kale Grubu 2013 2014 14.000 m² İzmir Tamamlandı Gallery DETAILS Bir sanayi yapısının işlevsel kısıt ve koşullarının elverdiği ölçüde tasarımın bir doğal değer olan mevcut koru ile bütünleşecek ve diyaloğa girecek biçimde kurgulanması. Ana giriş holündeki küçük “iç bahçe” / yönetim ve üretim bölümleri arasında oluşturulan “yeşil bölge”..