Category


Mixed Use

Disaster Coordination Center

Disaster Coordination Center

CLIENT START FINISH AREA LOCATION STATUS Kointaş 2015 2017 10.500 m² Bursa Tamamlandı Gallery DETAILS       Bursa Büyükşehir Belediyesinin alan tahsisi ile İHH vakfının maddi olanakları ve toplanan bağışlarla inşa edilmiş olan yapı, Alaşar Köyü yolu üzerinde Bursa Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali yakınındadır. Çevre yolu ve kent içi ulaşım ağı ile sıkı ilişkili..
Antakya Mahveli

Antakya Mahveli

CLIENT START FINISH AREA LOCATION STATUS Hatay Belediyesi 2011 2014 18.500 m² Antakya / HATAY Tamamlandı Gallery DETAILS “Merdiven bahçe” tasarımı alt kotta Hatay kent merkezinin ana arteri olan Atatürk Caddesi’ne, üst kotta ise Karacaoğlan Caddesi’ne cephesi olan eğimli bir alanda gerçekleştirilmiştir. Alt ve üst kotlar arasında yaklaşık 12 metre kot farkı vardır. Yerel yönetim..

ZORLU CENTER

CLIENT START FINISH AREA LOCATION STATUS Zorlu Holding 2007 2007 235.000 m² İstanbul Yarışma Projesi Mansiyon Gallery DETAILS Kent merkezinde yer alacak, yoğun ve büyük bir yapısal alan içeren ihtiyaç programının ekolojik değerlere duyarlı, masalsı bir yaşam çevresi olarak tasarlanması.

ISPARTA ÇARŞAMBA market

CLIENT START FINISH AREA LOCATION STATUS Isparta Belediyesi 1997 1997 130.000 m² Isparta Yarışma Projesi 1.ÖDÜL Gallery DETAILS Yakın çevredeki mevcut çarpık ve duyarsız yapılaşma ile tezat oluşturacak ve kentsel dış mekan yaşantısının yeşermesini olanaklı kılacak, yapılar ve ardışık dış mekanlardan oluşan bir “çevre modeli” nin alanının merkezi konumunun da fırsat kabul edilerek kurgulanması.

UFA MULTİKOMPLEKS

CLIENT START FINISH AREA LOCATION STATUS Orimeks 2003 2003 150.000 m2 Kazan / Tataristan Tasarım Projesi Gallery DETAILS Kentin merkezi kesiminde kentsel yaşantıya barındığı işlevler ve mekansal özellikleri ile katkı sunacak, yapılar ve dış mekanlardan oluşan bir sosyo-kültürel odak alan tasarımı.

SİMTAŞ HOUSING & SHOPPING

CLIENT START FINISH AREA LOCATION STATUS Simtaş 2007 2007 26.040 m2 Eskişehir Tasarım Projesi Gallery DETAILS Alanda bulunan kültür mirası tuğla fırınının yeniden işlevlendirilerek kentsel yaşam katıldığı, sosyo-kültürel bir odak olarak kentsel yaşam oluşturulan dış ve iç mekanları yoluyla katkı sağlayacak, alışveriş, rekreasyon ve barınmaya yönelik ekolojik bir çevrenin tasarlanması.

CONSTRALL EXHIBITION & SALES CENTER

CLIENT START FINISH AREA LOCATION STATUS 2010 2010 Katar Tasarım Projesi Gallery DETAILS Yapı malzemeleri ve teknolojilerine yönelik olarak, farklı bölge ve yörelerde inşa edilmek üzere tasarlanmış modüller bir sergi ve tanıtım yapısı modeli.
KOİNTAŞ MULTİKOMPLEKS

KOİNTAŞ MULTİKOMPLEKS

CLIENT START FINISH AREA LOCATION STATUS Kointaş 2006 2006 . m2 İstanbul Tasarım Projesi Gallery DETAILS Elverişsiz çevre şartları ve yoğun ihtiyaç programına karşın ekolojik nitelikler içeren konut ve alışveriş işlevlerine yönelik “masalsı” bir yaşam çevresinin elde edilmesi.