DÜZCE Üniversitesi

Periyot
2015
İnşaat Alanı
10000 - 100000
Durum
Yarışma Projesi

Künye

İŞVERENBAŞLANGIÇBİTİŞİNŞAAT ALANIYERDURUM
Düzce Üniversitesi2015201585.000 m²DüzceYarışma Projesi 2.ÖDÜL

Galeri

PROJE DETAYLARI

Düzce üniversitesi Konuralp yerleşkesinin temel sorunu; kimlik ve dolaşım kurgusuna ilişkin dağınıklık ve mekansal tanımsızlıktır. yerleşimdeki doluluklar ve boşluklar arasındaki ilişki tanımlanmiş ve anlaşılır/okunulabilir olduğunda, parçalar bir çerçeve içinde birleşecek ve mekânsal örgü tamamlanarak yerleşimin kimliğini oluşturacaktır.

Bu nedenle tasarımda, gereksinim programı, mekansal, işlevsel ve dolaşım kurgusu anlamında çevreyi tanımlı ve kimlikli hale getirecek, mevcut yapılarla entegre olabilen/kapsayıcı sosyo kültürel bir omurga tanımlayacak biçimde yorumlanarak mekana yansıtılmıştır. sosyo – kültürel etkinlik alanları ,açık ve kapalı mekanları ile disiplinler arasında ilişki kurulması ve sürekliliğinin sağlanması için gerekli paylaşım ortamının yaratılması; kültürel etkileşiminin oluşması; kent ile üniversite arasındaki ilişkinin kurulabilmesi açısından yerleşimin odak noktası konumundadır.