Denizli Hükümet Konağı

Periyot
2004-2000
İnşaat Alanı
10000 - 100000
Durum
Yarışma Projesi

Künye

İŞVERENBAŞLANGIÇBİTİŞİNŞAAT ALANIYERDURUM
Denizli İl Özel İdaresi2004200411.435 m²DenizliYarışma Projesi MANSİYON

Galeri

PROJE DETAYLARI

Tasarımda; Zamansal ve işlevsel kullanım koşulları gözetilerek iki temel dış mekan öngörülmüştür. Bunlar sivil nitelikteki Kent Meydanı ve temsili nitelikteki Hükümet Meydanı’dır. Söz konusu iki meydan gerek mekansal olarak gerekse de yaya hareketinin devamlılığı çerçevesinde, ardışık olarak güçlü biçimde ilişkilendirilmişlerdir. Alan bütününde yapı yoğunluğunu ve yapı sayısını arttırmamak için yeni Hükümet Konağı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’na yönelik olarak, kaldırılacak Kız Meslek Lisesi’nin yerinde projelendirilmiştir. Tip proje niteliğindeki Kız Meslek Lisesi yapısının korunmasının; gerek mekansal kimlik olarak, gerekse de yeniden işlevlendirilmesi olasılığında karşılaşılacak zorluklar nedeniyle anlamlı ve gerçekçi olmayacağı düşünülmüştür. Alan içindeki yapı yoğunluğu ve yapı sayısının en az düzeyde tutulması yoluyla yarışma alanı temel olarak bir “yeşil alan” kimliğine sahip olacaktır. Alandaki bitki örtüsü tümüyle korunmuş ve düzenleme alanı komşu yeşil alanlar olan mevcut Atatürk Parkı ve imar planında öngörülen Park ile ilişkilendirilmiştir.