M.E.B. Şirinköy Eğitim Yerleşkesi

Periyot
2014
İnşaat Alanı
10000 - 100000
Durum
Tasarım Projesi
İŞVERENBAŞLANGIÇBİTİŞİNŞAAT ALANIYERDURUM
Milli Eğitim Bakanlığı2013201465.000 m²DENİZLİYarışma Projesi 1.ÖDÜL

Galeri

PROJE DETAYLARI

Tasarımda; yapılar ile dış mekanlar arasındaki denge birincil öncelik olarak gözetilmiş, alan bütünü “artık alan” kalmayacak biçimde kullanılmaya çalışılmıştır. Öğrencilerin ders saatleri içinde ve dışında kullanabilecekleri ardışık dış mekanlar ve yeşil alanlar mekan kurgusunu belirlemiş, yapı kütleleri bu dış mekanları mekansal olarak tanımlayan ve içerdikleri işlevler ile besleyen unsurlar olarak ele alınmıştır. Ön avlu, örtülü sokak, derslik bahçeleri, üst kot da yer alan yeşil teraslar, derslikler arasında oluşan yeşil geçitler, yurt bahçeleri ve arka kesimde yer alan spor ve rekreasyona yönelik büyük bahçe / çayır tasarlanan dış mekanlardır. Söz konusu mekanların öğrencilere doğal değerler ile bütünleşik bir eğitim ortamı sunacağı düşünülmüştür.