TASARIM ANLAYIŞIMIZ

Mimari ve kentsel tasarım konularında her türlü büyüklük ve türde projeler hazırlamakta ve uygulamalarını gerçekleştirmektedir. Tüm tasarım çalışmalarını, insan bilimlerinden kaynaklanan düşünsel bir temel üzerinde oluşturmak ana hedefimizdir. İnsani ölçek, kültürel sürekliliğin sağlanması, canlı bir kentsel dış mekan yaşantısına ulaşılması, mekansal çeşitlilik, kullanıcı katılımı, ekolojik değerlere saygı, doğa dostu teknolojilerin kullanımı, insana yaşam sevinci verecek mekansal bir anlamsallığa ulaşılması çalışmalarımızda öne çıkan kavramlardır.