CEM CULTURE HOUSE

cam kultur evi 01
Period
1999 - 1985
Scale
1000 - 10000
Status
Competition Project
İŞVERENBAŞLANGIÇBİTİŞİNŞAAT ALANIYERDURUM
CEM VAKFI199619961.500 m2Tip ProjeYarışma 1.ÖDÜL

Gallery

DETAILS

Yurdun değişik bölgelerinde uygulanması düşünülen “tip proje” niteliğindeki gereksinim programının “çokluk” kavramı ışığında 12 mekansal unsura ayrıştırılarak, bir alfabe oluşturması, farklı çevre şartlarına göre değişik biçimlerde yan yana gelebilecek 12 mekansal unsur yoluyla temel kimlik aynı kalmak kaydıyla çeşitlilik ve zenginlik içerecek yapılara ulaşılması ve böylelikle “tip proje” yaklaşımının sakıncalarının giderilmesi.